(79. oldal)

Korrekció

A röghöz kötött ember az anyagi világ száraz és tényszerű, saját maga alkotta, sok esetben torzult, és irreális ideákat követő fogalmaihoz és törvényeihez ragaszkodva általában tévesen, materialista szemszögből közelít meg egyes dolgokat, mivel képtelen kilépni a dogmák által szőtt átláthatatlan homályból. Számos területen korrekcióra lenne szükség, amit csak akkor lehetne hatékonyan alkalmazni, végrehajtani, ha az eddig domináló 'fejgondolkodásunk' helyébe a 'szívgondolkodásunk' lépne. Asztrális örömökre irányuló beállítódásainkat lecsökkentve, a magasabb, mentális vágyak felé fordulnánk. Ez csak egyetlen úton érhető el, a lelkünkben élő önzetlen, tiszta szeretet tudatos erősítésével és mások felé irányuló jócselekedetek általi kimutatásával. A XXI. század zűrzavaros éveit taposó elgépiesedett lelkületű ember normatívája szerint az az övé, amit élete folyamán megszerzett magának, legyen az ház, autó, vagyon, vagy bármi más, ami anyaghoz köthető. Ez az elmélet azonban hibás és meglehetősen sekélyes állítás, hiszen egyedül és kizárólag csak az lehet a miénk, amit másoknak adtunk, mert ebben bontakozik ki és mutatja meg teljes valójában magát a szeretet, az a krisztusi princípium, ami egyedüli mentőöve az emberiségnek.

 

Paudits Zoltán - Részlet A szív princípiuma c. könyvből